Verkoopvoorwaarden

De volgende Verkoopvoorwaarden (samen met het Retourbeleid) zijn van toepassing op het aanbod en de verkoop van producten die via een beveiligde link zijn gekocht. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u producten bestelt. U dient te begrijpen dat u door het bestellen van een van onze producten akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

De producten die via de beveiligde link worden gekocht, worden rechtstreeks verkocht door Coach Netherlands B.V. t/a Kate Spade (hierna te noemen “Kate Spade”, de “Leverancier” of “wij/we” of “ons”). Coach Netherlands B.V. heeft een geregistreerd kantoor in Hanzepoort 30, Oldenzaal, Overijssel, 7575DA, The Netherlands, adres voor correspondentie: Brunel Building level 7, 2 Canalside Walk, London W2 1DG, en KvK-nummer 50742833, BTW-nummer NL822911000B0, en EORI: NL822911000.

Verzoeken om meer informatie kunnen worden verzonden naar de klantenservice van Kate Spade, Coach Stores Limited, Brunel Building level 7, 2 Canalside Walk, London W2 1DG .

1. Ons bedrijfsbeleid

1.1 Wij leveren onze producten (de “producten”) voor huishoudelijk en particulier gebruik. U gaat ermee akkoord om de producten niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of verkoopdoeleinden en wij hebben geen aansprakelijkheid jegens u voor verlies van winst, verlies van zaken, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van zakelijke kansen.

1.2 Deze Verkoopvoorwaarden regelen het aanbod, de verzending en de aanvaarding van aankooporders met betrekking tot de producten die via de beveiligde link zijn gekocht.

2. Het uitvoeren van een contract met de Leverancier

2.1 Om een bestelling te plaatsen voor de aankoop van een of meer producten, moet u contact opnemen met uw lokale Kate Spade-winkel en verzoeken om uw gewenste producten te kopen. Er wordt een e-mail met een beveiligde link om te betalen voor de producten (de “beveiligde link”) verzonden naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven.

2.2 Om de bestelling af te ronden, moet u op de beveiligde link klikken en aan de hand van de verstrekte instructies het betalingsformulier invullen.

2.3 Een bestelling is officieel geplaatst wanneer Kate Spade uw betaling ontvangt.

2.4 Voordat u uw betaling voor de aankoop van producten indient, wordt u gevraagd de Verkoopvoorwaarden zorgvuldig door te lezen. Wij raden u aan een kopie af te drukken met behulp van de afdrukoptie en een kopie ervan op te slaan of te reproduceren voor uw eigen persoonlijk gebruik.

2.5 De taal die wordt gebruikt voor het uitvoeren van contracten met Kate Spade is Nederlands.

2.6 Nadat uw bestelling is geplaatst, zal Kate Spade uw bestelling verwerken.

2.7 Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment na ontvangst van uw bestelling, deze naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk te accepteren of te weigeren, zelfs na uw ontvangst van een bestellingsbevestiging of nadat uw creditcard is belast.

2.8 Het is mogelijk dat wij aankopen niet verwerken wanneer er onvoldoende garanties voor solvabiliteit zijn, wanneer bestellingen onvolledig of onjuist zijn, of de producten niet langer beschikbaar zijn, of er wanneer er fraude wordt vermoed. In de bovenstaande gevallen zullen wij u per e-mail informeren dat het contract niet is uitgevoerd en dat we uw aankooporder om een of meerdere van de bovenstaande redenen niet hebben uitgevoerd. Als er een betaling is gedaan voor artikelen die niet langer beschikbaar zijn, restitueren we het betaalde bedrag voor die artikelen.

2.9 Door een betaling te doen via de beveiligde link en een overeenkomst aan te gaan met Kate Spade, aanvaardt u onvoorwaardelijk de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met bepaalde bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden, moet u het betalingsformulier niet indienen.

2.10 Als u uw bestelling wilt annuleren, neem dan contact op met de klantenservice. Annulering is misschien niet mogelijk, maar u hebt het recht om uw aankoop te retourneren onder de voorwaarden van ons Retourbeleid.

2.11 Na het indienen van een betalingsformulier via de beveiligde link stuurt Kate Spade u een e-mailbevestiging met een overzicht van de bestelling (de belangrijkste kenmerken van de producten, informatie over de prijs en betaling).

3. Product- en prijsinformatie

3.1 Kate Spade biedt alleen producten die zijn gemarkeerd met het handelsmerk "Kate Spade". Deze producten worden rechtstreeks door ons gekocht bij de fabrikanten van Tapestry, Inc.

3.2 We verkopen geen tweedehandsproducten, gebrekkige producten of producten van een lagere kwaliteit dan de overeenkomstige marktnormen.

3.3 Het is mogelijk dat gekochte producten niet op voorraad zijn (vooral tijdens seizoensgebonden verkoop), of niet meer leverbaar en de prijzen kunnen worden gewijzigd. Onder voorbehoud van het voorgaande worden alle getoonde prijzen vermeld Euros, EUR VAT inclusief btw, en zijn alleen geldig voor aankopen binnen de Netherlands.

3.4 Promotionele aanbiedingen en kortingen aangeboden in winkels zijn niet van toepassing op aankopen gedaan via de beveiligde link. 3.5 Producten kunnen in een beschermende verpakking worden geleverd en/of met een identificatielabel dat is bevestigd met een wegwerpverzegeling. Bij het passen van de producten mag u de producten niet wijzigen noch het label of de verzegeling van de aangekochte producten verwijderen of wijzigen. Als u deze aanwijzingen niet volgt, is het u niet toegestaan de aangeschafte producten te retourneren.

4. Disclaimer

4.1 VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL DE VERKOPER IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE ANDERE SCHADE VAN ENIGE AARD VOORTVLOEIEND UIT ENIGE OORZAAK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ENIG ANDER SOORT SCHADE, MATERIEEL OF IMMATERIEEL VAN AARD, OF HET NU GAAT OM EEN ACTIE OP GROND VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGE WIJZE MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE BEVEILIGDE LINK OF DE SITES VAN DE LEVERANCIER EN/OF HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN VAN DE LEVERANCIER. Wij sluiten echter onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele manier wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of opdrachtnemers; voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; voor inbreuk op uw wettelijke rechten met betrekking tot de producten en voor defecte producten onder de Consumer Protection Act 1987 (Wet op de consumentenbescherming).

5. Betalingen

5.1 Betaling moet worden gedaan door middel van een van de procedures die op het betalingsformulier staan vermeld. 5.2 Wij accepteren Visa, MasterCard, American Express en Maestro. Als u een betaalkaart gebruikt in een andere valuta dan Euros, kan uw bank kosten voor de transactie in rekening brengen die wij niet kunnen voorspellen of terugbetalen.

5.3 Uw betaling wordt geautoriseerd zodra het betalingsformulier is ingediend en wordt enkele dagen later volledig afgeschreven.

5.4 In geval van betaling via creditcard of bankpas zorgt ons betalingssysteem ervoor dat transacties zijn beveiligd, aangezien alle financiële informatie (creditcardnummer, vervaldatum, enz.) rechtstreeks naar Adyen gaat, die door middel van een versleutelingsprotocol de veiligheid van online transacties garandeert. Dergelijke financiële informatie zal niet door Kate Spade worden gebruikt, behalve voor het uitvoeren van de procedure die betrekking heeft op uw aankoop of het verstrekken van terugbetalingen in geval van retourzendingen in overeenstemming met de uitoefening van uw retourrecht, of voor het melden van fraudegevallen aan de politie.

6. Retourbeleid

Wij hopen dat u blij bent met uw aankoop bij Kate Spade. Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent, kunt u uw artikel(en) binnen 30 dagen na aankoop met een geldig ontvangstbewijs retourneren bij uw plaatselijke Kate Spade-winkel voor een volledige terugbetaling of omruiling. Wij kunnen een retourzending alleen accepteren als alle artikelen in nieuwe en ongebruikte staat zijn en vergezeld gaan van het originele ontvangstbewijs. Als aan de voorwaarden is voldaan, zullen we uw retourzending verwerken voor een volledige terugbetaling in de oorspronkelijke betalingsvorm en naar dezelfde rekening die u heeft gebruikt om voor het/de artikel(en) te betalen. Deze Verkoopvoorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

Uitsluitingen

We accepteren geen retourzendingen van doorboorde sieraden of vloeibare producten waarvan de hygiëneverzegeling of de cellofaanverpakking is verbroken of verwijderd.

We accepteren geen retourzendingen van op maat gemaakte artikelen en producten met een monogram.

7. Privacy

7.1 U kunt informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, vinden door de Britse Privacy- en cookieverklaring te bezoeken die beschikbaar is op https://www.katespade.co.uk/en-gb/customer-care/privacy-policy.html.

7.2 Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via privacy@tapestry.com, of de klantenservice van Kate Spade, Coach Stores Limited, Brunel Building level 7, 2 Canalside Walk, London W2 1DG.

8. Toepasselijk recht en geschillen 

8.1 Idealiter streven we ernaar klachten binnen een redelijk tijdsbestek intern op te lossen. Als er geen oplossing kan worden gevonden, kunt u besluiten om uw klacht in te dienen bij de RetailADR. Dit is een onafhankelijke organisatie die is gespecialiseerd in het bieden van een alternatieve oplossing voor geschillenbeslechting voor consumenten en retailers. U dient uw klacht binnen 12 maanden na onze definitieve reactie naar RetailADR te verwijzen. U kunt contact met hen opnemen via: post: RetailADR, 33 Floor, Euston Towers, 286 Euston Road, London NW1 3DP telefoon: 0203 137 8268, website (voor verdere informatie, voorwaarden en online indiening): https://www.retailadr.org.uk/ .

8.2 Als alternatief willen we u erop wijzen dat de Europese Commissie een online geschillenbeslechtingsplatform biedt dat u hier kunt bereiken: https://ec.europa.eu/odr. Als u een zaak onder onze aandacht wilt brengen, stuur ons dan een e-mail via EUNotices@tapestry.com.

8.3 Elk geschil dat op enige manier betrekking heeft op deze Verkoopvoorwaarden, of op een aankoop, retour of andere transactie die is gedaan via de beveiligde link (gezamenlijk “geschil”) zal worden geregeld en geïnterpreteerd door de Engelse wetgeving. U gaat ermee akkoord dat juridische procedures alleen op individuele basis zullen worden uitgevoerd en niet in een collectieve, geconsolideerde of representatieve rechtszaak. U stemt in met de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken. Als u in Schotland woont, kunt u echter een juridische procedure met betrekking tot de producten aanspannen in de Schotse of de Engelse rechtbanken, en als u in Noord-Ierland woont, kunt u een juridische procedure met betrekking tot de producten aanspannen in Noord-Ierland of de Engelse rechtbanken.

9. Wijzigingen en updates – volledige overeenkomst

9.1 Kate Spade kan deze Verkoopvoorwaarden op elk gewenst moment herzien. U bent gebonden aan eventuele herzieningen en dient deze pagina regelmatig te bezoeken om de huidige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw aankoop te bekijken.

9.2 De ongeldigheid van enige voorwaarde of bepaling in deze Verkoopvoorwaarden heeft geen invloed op de afdwingbaarheid van die delen van de Verkoopvoorwaarden die door de toepasselijke rechtbanken afdwingbaar worden geacht.